Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

  ro
ro
Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Mr. H.P. Mannens zittend aan zijn bureau
Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Juridisch adviesbureau

Het Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens bestaat sinds 1994 als zelfstandig juridisch adviesbureau en verleent rechtsbijstand aan particulieren en bedrijven.

De opgebouwde kennis en de praktijkervaring (o.a. procedures bij kantonrechters en bestuursrechters) hebben geleid tot een bloeiende rechtspraktijk.

Hoewel het Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens haar cliënten op diverse rechtsgebieden adviseert, heeft het zich vanaf het begin gespecialiseerd in het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Het Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens adviseert vooral werknemers. Werknemers hebben nadrukkelijk recht op een goede juridische ondersteuning omdat bedrijven vaak makkelijker juridisch advies inwinnen via dure advocaten of zelf juristen in dienst hebben.

Via onze website krijgt u een globale indruk op welke wijze een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Het oplossen van een arbeidsconflict met behulp van een goede juridisch adviseur is absolute noodzaak aangezien uw opgebouwde rechten inzake een ontslagvergoeding en een WW-uitkering verloren kunnen gaan wanneer u niet tijdig een jurist inschakelt.

Ook op het gebied van de besteding van de ontslagvergoeding zijn talloze mogelijkheden, waarvan de fiscale aantrekkelijkheid per persoon enorm kan verschillen. Een verkeerde besteding kan de werknemer duizenden Euro's kosten.

Het is daarom belangrijk dat u in het geval van een (dreigend) ontslag of arbeidsconflict het Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens tijdig raadpleegt. Voor de werknemer is het immers vaak een eerste kennismaking met het arbeidsrecht terwijl het Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

Juridische begeleiding via het Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens is voor u dan ook de beste oplossing!

gratis advies