Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Rechtbank, Sector kanton, aan de Akerstraat te Heerlen

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht lijkt opsommige punten op het arbeidsrecht, maar is eigenlijk een rechtsgebied op zich. Het is nog het best te vergelijken met bestuursrecht.

Aanstelling
Bij ambtenaren spreekt men ook niet over een arbeidsovereenkomst, maar over een aanstelling. Met deze rechtshandeling wordt iemand tot ambtenaar benoemd. Verder wordt er gesproken over besluiten. In geval van een besluit moet een persoon tot wie het besluit gericht is bezwaar of beroep aantekenen. Maakt u geen bezwaar of niet op tijd, dan staat u meestal voor een voldongen feit.

Besluit
Een besluit is een schriftelijke beslissing van de overheidsinstelling.
Enkele voorbeelden van besluiten zijn:
herplaatsingbesluit, schorsing, disciplinaire maatregel, ontslagbesluit, salarisbesluit en officiële beoordelingen.

Deskundig advies
Wanneer er meerdere besluiten en meerdere bezwaren naast elkaar lopen kan het ambtenarenrecht ingewikkeld worden.
Vergeet u bijvoorbeeld bezwaar te maken, dan wordt het besluit onaantastbaar. Het is dus erg belangrijk op tijd deskundig advies in te winnen bij een specialist.