Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Rechtbank, Sector kanton, aan de Parklaan te Sittard

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Arbeidsongeschikt

In de wet is bepaald dat uw werkgever u niet mag ontslaan tijdens de eerste twee ziektejaren. U heeft tijdens deze periode ontslagbescherming en uw werkgever dient het loon door te betalen. Het is mogelijk dat bij CAO van deze regeling wordt afgeweken.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor ontslag op basis van arbeidsongeschiktheid:
1. U als werknemer bent minimaal 2 jaar ziek geweest en er valt binnen 6 maanden, 26 weken, geen herstel of verbetering te verwachten
2. Re-integratie in de eigen functie of een andere passende functie is niet mogelijk gebleken.