Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

St. Hubertusmolen bovenaan de Adsteeg op de weg van Beek naar Schimmert

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Disfunctioneren

Disfunctioneren betekent dat u niet (meer) functioneert of niet (meer) geschikt bent voor uw huidige functie. Disfunctioneren is het niet (of onvoldoende) voldoen aan de gestelde functie-eisen. Het niet voldoen aan de functie-eisen is geen onwil van u als werknemer, dan zou namelijk sprake zijn van verwijtbaar handelen.

Uw werkgever kan u verwijten dat u niet voldoet aan de functie-eisen, maar de werkgever kan ook zeggen dat u disfunctioneert op basis van uw gedrag of karakter.

Als uw werkgever u wil ontslaan op grond van disfunctioneren moet de werkgever dit disfunctioneren wel aannemelijk maken, bijvoorbeeld op basis van beoordelingen, verslagen en andere documenten.