Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

De rechtbank te Roermond

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Kort geding

Deze procedure kan voor de kantonrechter worden gevoerd in een situatie waarin sprake is van een zogenaamd spoedeisend belang. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer u op staande voet bent ontslagen waarbij uw werkgever onmiddellijk stopt met doorbetaling van uw salaris. Of wanneer u met onmiddellijke ingang op non-actief bent gesteld.

Omdat sprake is van een spoedeisend belang neemt deze procedure weinig tijd in beslag. Zo zal in de regel binnen 2 tot 3 weken de mondelinge behandeling plaatsvinden en zal de rechter spoedig daarna vonnis wijzen, waardoor u dus binnen relatief korte tijd duidelijkheid krijgt over uw juridische positie. Tegen dit vonnis kunnen beide partijen in hoger beroep gaan.