Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Mr. H.P. Mannens zittend aan zijn bureau

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Tarieven:

Voor alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het Juridisch Adviesbureau Mr. H.P. Mannens van toepassing en voor uw specifieke situatie hanteert het Juridisch Adviesbureau Mr. H.P. Mannens een aantrekkelijk tarief. De basisregel is dat er een uurtarief van toepassing is. Er zijn echter ook andere mogelijkheden:

Gratis advies:

Vul het gratis adviesformulier in. U krijgt dan van ons gratis advies. Het eerste intake gesprek is gratis! In een half uur is het meestal wel mogelijk om aan te geven wat de juridische oplossing is. Mocht het advies langer duren dan een half uur dan wordt daarvoor een uurtarief in rekening gebracht. Meestal kan echter binnen een half uur de kwestie worden besproken.

Uurtarief:

De basisregel is dat een uurtarief van toepassing is. Er zijn echter ook andere mogelijkheden:

In veel gevallen bestaat de mogelijkheid, via een deugdelijke bemiddeling, om ervoor te zorgen dat u toch in dienst kunt blijven bij uw werkgever of dat een goede vertrekregeling wordt overeengekomen. Tijdens de onderhandeling wordt getracht om de kosten van rechtsbijstand neer te leggen bij werkgever zodat u geen kosten maakt. Dit laatste hangt af van de situatie en of de kosten in redelijkheid het beste door de werkgever dienen te worden voldaan. Over het netto (exclusief BTW) te declareren bedrag worden 5% kantoorkosten berekend. Bij een uurtarief kan een voorschot in rekening worden gebracht.

Actie:

Laat uw beëindigingvoorstel door ons checken voor € 200,-.

Vast bedrag:

Het is mogelijk om een vast bedrag met u af te spreken. Dit houdt in dat de hoogte van de nota van tevoren vast staat. Dit wordt contractueel, middels een opdrachtovereenkomst, vastgelegd zodat u weet waar u aan toe bent. Bij een vast bedrag wordt een voorschot in rekening gebracht.

No cure No pay:

In uitzonderlijke gevallen kan een zaak in behandeling worden genomen op basis van No cure No pay. Voorwaarde is dan dat Mr. H.P. Mannens daarmee akkoord gaat.
Meestal wordt dan met u een bedrag afgesproken bij een gewenste en behaalde oplossing.
Voor alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het Juridisch Adviesbureau Mr. H.P. Mannens van toepassing.

U bent verzekerd bij een rechtsbijstandverzekering (ARAG, DAS, Aegon, Nationale-Nederlanden of een andere verzekeraar).

Wanneer een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd en u daarvoor verzekerd bent bij een verzekeraar dan heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen door welke jurist u wilt worden geholpen. Uw verzekeraar vergoedt dan uw kosten van rechtsbijstand (of een deel van de kosten). Er wordt samen met u gekeken voor welk bedrag u bij uw verzekeraar bent verzekerd. Een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat u in principe geen kosten heeft.