Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Het glaspaleis te Heerlen, voormalig warenhuis ontworpen door de Nederlandse architect Frits Peutz

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Onrechtmatig ontslag (7:682 BW)

U bent onrechtmatig ontslagen wanneer een opzegging heeft plaatsgevonden met toestemming van het UWV en die toestemming toch ten onrechte is verleend (u gaat dan in beroep tegen de toestemming van het UWV). De opzegging heeft dan betrekking op een langdurige ziekte of het vervallen van een arbeidsplaats. Er kan ook sprake van onrechtmatig ontslag zijn bij een ontbinding wegens het vervallen van de werkzaamheden voor het geval dat de werkgever binnen 26 weken na de datum van ontbinding dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden door een andere werknemer laat verrichten zonder dat de werkgever dezelfde werkzaamheden eerst aan u heeft aangeboden.

Tevens kan onrechtmatig ontslag betrekking hebben op huishoudelijk personeel en onderwijzend personeel die zonder toestemming van het UWV zijn ontslagen.

U kunt de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te herstellen (de rechter bepaalt het tijdstip van herstel) of verzoeken om aan u een billijke vergoeding toe te kennen.

Een bestuurder of een geestelijke kan bij een onrechtmatig ontslag enkel een billijke vergoeding eisen.

Vóór 1 juli 2015 werd de term “kennelijk onredelijk ontslag” gebruikt bij een dergelijke gerechtelijke procedure. Thans spreekt men enkel nog van een onrechtmatig ontslag. Doordat u recht heeft op de wettelijk verplichte transitievergoeding kan er geen sprake meer zijn van een kennelijk redelijk ontslag (Een vergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag had namelijk vaak betrekking op de gevolgen van het ontslag).