Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

De rechtbank te Maastricht

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Ontbinding bij de kantonrechter

De werkgever kan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor u indienen bij de kantonrechter (artikel 7: 671b BW) wanneer het de werkgever niet lukt om u binnen een redelijke termijn te herplaatsen (zie artikel 7: 669 lid 1 BW), al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie en

  • het werk niet regelmatig door u kan worden verricht als gevolg van ziekte of een gebrek;

  • of u ongeschikt bent voor het verrichten van de arbeid (zie hieronder disfunctioneren);

  • of u verwijtbaar handelt of nalaat om iets te doen;

  • of u werkzaamheden weigert wegens een ernstig gewetensbezwaar;

  • of bij een verstoorde arbeidsverhouding of een andere grond;

  • of het UWV (of een ontslagcommissie) heeft geen ontslagvergunning aan de werkgever verleend (geweigerd).