Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Standbeeld van D'artagnan in het stadspark Maastricht

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Ontslag op staande voet

Uw werkgever kan u op staande voet ontslaan. Dit ontslag mag hij alleen geven als er sprake is van een dringende reden. De gevolgen van deze reden moeten zo ernstig zijn dat er van uw werkgever niet verlangd kan worden het dienstverband voort te zetten.

Een dringende reden kan zijn:
Ernstige onbekwaamheid, fraude, diefstal, schending geheimhoudingsplicht.