Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Het gebouw van het UWV-Werkbedrijf in Maastricht

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

UWV procedure

Gaat u niet akkoord met de door de werkgever voorgestelde opzegging dan moet uw werkgever u ontslaan wanneer hij een redelijke grond heeft.

Uw werkgever mag enkel een procedure opstarten bij het UWV wanneer u langer dan 2 jaar ziek bent geweest of wanneer er een bedrijfseconomische redenen is en het uw werkgever niet is gelukt om u binnen een redelijke termijn te herplaatsen (zie artikel 7: 669 lid 1 BW). Voor alle ander gevallen moet uw werkgever naar de rechter (zie ontbinding bij de kantonrechter).

Uw werkgever kan u pas ontslaan nadat hij toestemming van het UWV heeft gekregen.