Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Twee mannen in pak geven elkaar een hand

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Wederzijds goedvinden (Beëindigingsovereenkomst)

De werkgever kan u vragen of u schriftelijk instemt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt dan plaats met wederzijds goedvinden (artikel 7:670b BW).

Er moet een redelijke grond zijn voor uw ontslag.
U kunt dan ook aanspraak maken op een vertrekpremie (ontslagvergoeding).
Dit is de wettelijke transitievergoeding.

De vergoeding is hoger dan de transitievergoeding voor het geval dat uw werkgever geen redelijke grond heeft om u te ontslaan! Ontbreekt een redelijke grond dan kan de werkgever u immers in principe niet ontslaan. Mr. H.P. Mannens zorgt ervoor dat u een goede vertrekpremie meekrijgt wanneer u akkoord gaat met een vertrek.

Wanneer u ermee akkoord gaat dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd dan
worden alle afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst
(vaststellingsovereenkomst).